back to home

Adj 5 percet magadnak, hogy elolvasd ezt az oldalt. Nem reklámozunk, nem kérjük el a pénzed, nem akarunk beszervezni sehova….. csak egy üzenetet szeretnénk átadni, ami neked jött a mai napon, személyesen neked….

Hogy miről szól ez az üzenet?

Arról, hogy Isten tapasztalható és lehet vele személyes kapcsolatban élni.

Miért kellene megismerni Istent? A keresztény élet ódivatú, vagy éppen extrémkedő életidegen dolog?

Sokan kételkednek Isten létezésében, sokan kutatják a kereszténység lényegét, mások az egész életüket építik Jézusba vetett hitükre, és élvezik… ahogy mi is! A hívő élet egy személyes kapcsolat Jézus Krisztus által Istennel. Olyan Istennel, aki azt szeretné: “hogy életünk legyen sőt, hogy bőségben éljünk” (Jn.10:10)

MIÉRT?

Mert…..

michelangelo-creation-1

1. ISTEN SZERET TÉGED ÉS VAN TERVE AZ ÉLETEDDEL

Isten vágyik a veled való kapcsolatra…. Isten szeret, mindegy, hogy fiú vagy, vagy lány, nem érdekli a bőröd színe, az hogy mennyi pénzed van. Nem érdekli mennyire vagy ügyes vagy ügyetlen, az hogy milyen zenét hallgatsz… őt TE érdekled, úgy ahogy vagy…

ISTEN SZERETETE

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Akkor, mi lehet az oka annak,ha nem tapasztalod ezt a szeretetet, és kapcsolatot?

Mert…


2005_sin_city_011

2. AZ EMBER ELSZAKADT ISTENTŐL, EZÉRT NEM   ISMERHETI ÉS NEMTAPASZTALHATJA ISTEN TERVÉTÉS ÉLETÉRE VONATKOZÓ TERVÉT

Nem lehet lemérni, nem lehet megfogni, nem lehet nem tudomást venni és tagadni a bűnt. Mindenki tapasztalta már a világban, másokban, és ha őszinték vagyunk akkor magunkban is. A bűn az egyetlen akadály Isten és ember között.  Elválaszt, és megfoszt egy teljesebb élettől, amire eredetileg teremtve vagyunk. Amelyet nem tapasztalhatunk automatikusan születésünk kezdetekot…

AZ EMBER BŰNÖS

“Mindenki vétkezett. és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3, 23) Az  embert ISten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt IStennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy lázadásban, vagy közönyben nyilvánul meg, ami -a Isten szerint- az ember bűnös voltának bizonyítéka.

AZ EMBER ELSZAKADT ISTENTŐL

“Mert a bűn zsoldja a halál.” (Istentől való lelki elszakadás.) (Róma 6, 23) Az ember állandóan próbálkozik azzal, hogy elérke IStent és a teljes életet (ha tudomást vesz róla, ha nem ) mindezt saját erejéből, pl: erkölcsös élettel, különböző életfilozófiákkal, vagy vallással próbálja elérni, de a bűne akadályt tesz Isten és közé.

NEM NEKÜNK KELL KITALÁLNI, HOGYAN ÉRHETNÉNK EL ISTENT… ISTEN AKAR ELÉRNI MINKET!

HOGYAN?

ChristCarryingCross

3. JÉZUS ISTEN EGYETLEN MEGOLDÁSA AZ EMBER BŰNÉRE. ÁLTALAMEGTAPASZTALHATOD ISTEN SZERETETÉT ÉS TERVÉT AZ ÉLETEDRE.

ISTEN TERVE

Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sõt bõségben éljenek.” (…hogy teljes és tartalmas életet éljenek.) (János 10,10)


Isten nem csak szent, de igazságos is. A bűn következménye a büntetés. A büntetés súlyos: “ A bűn zsoldja a halál (testi, lelki elszakasás istentől)” (Róma 6,23) A büntetést nekünk kellene  kapnunk, de Isten úgy döntött nem minden embert büntet meg a bűnéért, hanem egy valakit. A saját fiát, Jézus Krisztust. Csak egy őrült áldozná fel a gyermekét más bűnéért…. vagy az, aki őrülten szeret… még akkor is ha mi nem érdemeljük meg…kegyelemből, ingyen.

JÉZUS HELYETTÜNK HALT MEG

Az embernek van lehetősége dönteni:

1. Vagy vállalja a bűneiért járó büntetést 2. Vagy engedi, hogy Jézus Krisztus fizessen érte.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8)

Ő (Jézus) AZ EGYETLEN ÚT, AMELY ISTENHEZ VEZET

„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)

Jézus, aki bűntelen volt, vállalta, hogy az ember helyett fizeti ki a bűnért járó büntetést. Nem csak hordozta a bűneinket, de bűnné lett, azért, hogy a bűn ne válasszon el többé Istentől. Kereszthalála, nem emberi büntetés volt, hanem saját tudatos döntése, amellyel kifizette bűneinket.

Nem elég azonban csak tudni, hogy mit tett értünk. Isten ingyen adja az embernek a megoldást, de nem kényszeríti rád….

Ezért…

4. SZEMÉLYESEN KELL ELFOGADNUNK ISTEN SEGÍTSÉGÉT. SZEMÉLYESEN KELL ELFOGADNUNK JÉZUST,MINT MEGVÁLTÓNKAT ÉS URUNKAT, AKKOR ISMERHETJÜK MEG ÉS TAPASZTALHATJUK ISTENSZERETETÉT ÉS A VELE VALÓ KAPCSOLATOT!

Jézus Krisztus nem maradt a sírban, hanem feltámadt és ma is él! És része akar lenni az életednek.

Talán hihetetlennek hangzik, de Isten csak annyit kér tőled, hogy fogadd el a segítségét, ahhoz hogy bebizonyíthassa valóban létezik, szeret és része akar lenni az életednek. Nem kéri, hogy legyél tökéletes, hogy legyél vallásos, csak hogy legyél vele őszinte. Hogy döntsd el kíváncsi vagy rá, vagy inkább elutasítod őt. Megteheted mindkettőt, mert Isten nem erőszakos…. de azt kéri adj neki egy esélyt.

Ha szeretnénk tapasztalni Isten szeretetét, és a bűnbocsánatot, ahhoz….

BE KELL FOGADNUNK JÉZUST

„Akik pedig befogadták (Jézust), azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” (János 1,12)

Jézust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Jézus az életünkbe költözik (megbocsátja bûneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk). Nem elég érteni,  egyetérteni azzal, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével.


KRISZTUST HIT ÁLTAL FOGADJUK BE

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9)

JÉZUST SZEMÉLYES MEGHÍVÁSSAL FOGADJUK BE


JÉZUST AKÁR MOST IS MEGSZÓLÍTHATOD!


Lehet, hogy talán még sohasem imádkoztál, mert úgy gondolod, hogy nem vagy vallásos. Nem is kell hogy az légy…Az ima Istennel  való beszélgetés, csak te és Isten. Isten ismer téged, és nem a szavakat, hanem az őszinte szándékot értékeli. Itt egy javasolt imádság:

“Úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy helyettem bűnhődtél és meghaltál értem a kereszten. Szeretnélek megismerni, elhiszem, hogy Te vagy a Megváltó és Elfogadlak Téged, mint Megváltómat és Uramat.. Kérlek bocsásd meg a bűneimet, és gyere az életembe és legyél Úr ott is, és formálj, hogy olyan bőséges életet éljek, amilyet kezdetektől fogva szántál nekem. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál nekem Ámen.”

Kifejezi ez az imádság azt, amit szeretnél?

EL TUDOD MONDANI ŐSZINTÉN NEKI?

Ha igen, akkor mondd el most, és Krisztus be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte…

(Jézus mondja:) „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jelenések 3,20)

HA MEGHOZTAD EZT A DÖNTÉST, AKKOR TUDHATOD, HOGY KRISZTUS AZ ÉLETEDBEN VAN.

Azonban….

A HÍVŐ ÉLET NEM CSAK EGY ŐSZINTE IMÁBÓL ÁLL, HANEM A VELE VALÓ KAPCSOLAT INTENZÍV MEGÉLÉSÉBŐL.

A KÖVETKEZŐK SEGÍTHETNEK EBBEN:

– SZÜKSÉGES NÖVEKEDNÜNK A HITÜNKBEN!

- NAPONTA BESZÉLNÜNK ISTENHEZ

- OLVASNI AZ Ő IGÉJÉT, A BIBLIÁT

- ENGEDELMESKEDNI ISTENNEK

- MÁS HÍVŐKKEL MEGÉLNI A HITÜNKET

-KÖZÖSSÉGBEN LENNI MÁS HÍVŐKKEL

Mi már tapasztaljuk ezt a bőséges életet, és szerettünk volna segítséget nyújtani abban, hogy mínél jobb, és határozottabb döntést tudjál hozni Istennel, Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Mínél könnyebben tudjad eldöneni, hogy ez az üzenet igaz-e, és hogy Neked szól-e egyáltalán….

Ha szeretnél több információt kapni az Istennel való személyes kapcsolatról, vagy csak kérdéseid vannak, amire nem kaptál még választ, akkor írhatsz nekünk e-mailt

a bubifi@gmail.com-ra

szívesen válaszolunk, minden kötelezettség nélkül…

Ha szeretnél velünk találkozni, akkor gyere el programjainkra, vagy minden szombaton tartott ifi alkalmainkra!

KÖSZI AZ 5 PERCET!

bubiwebuzenethangosbem2